10 อุปนิสัยที่เจ้านายควรละเว้น (ตอนต้น)

0

เมื่อได้รับโอกาสให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นเจ้านาย สิ่งถัดมาที่เป็นความท้าทายอย่างมาก คือ การแสดงความรู้ ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้อง ซึ่งอุปนิสัย และพฤติกรรมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นในวันนี้จึงมี 10 อุปนิสัยที่เจ้านายควรละเว้น” เพราะพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้คุณไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ได้รับความร่วมมือจากลูกน้อง

เอาความดีความชอบในสิ่งที่ตนเองไม่คู่ควร :

การไม่ยอมรับความดีความชอบของคนอื่น และการอ้างเอาความดีความชอบนั้นมาเป็นของตนเอง ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นการขโมยความคิด ผลงาน ความนับถือตนเองของคนอื่นมา

หาข้อแก้ตัว :

การแก้ตัวถือว่าเป็นข้ออ้างต่อการล้มเหลวของตน โดยการแก้ตัวมี 2 แบบ คือ “แบบขวานผ่าซาก” เช่น อ้างเรื่องดินฟ้าอากาศ การจราจร ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ “แบบมีเล่ห์เหลี่ยม” เช่น อ้างเกี่ยวกับจุดด้อยทางกรรมพันธุ์ ข้อจำกัดทางร่างกาย ความเข้าใจผิดของคนอื่น ฯลฯ

ยึดติดกับอดีต :

การเล่าเรื่องในอดีตมักเกิดจากความต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจถึงที่มาที่ไปของตนเอง อาจเป็นความยากลำบากที่ผ่านมา ซึ่งต้องการความเห็นใจหรือชื่นชม ส่วนถ้าดป็นเรื่องดีๆ ก็เพื่อต้องการอวดอ้าง โดยสำหรับเจ้านายที่ดีแนะนำว่าควรตระหนักถึงสิ่งที่ทำในปัจจุบันดีกว่า เพื่อประโยชน์ต่อการก้าวเดินต่อไปในอนาคต

ลำเอียงเพราะความชอบพอส่วนตัว :

เจ้านายอาจส่งเสริมพฤติกรรมที่ตนเองชอบโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น การประจบเอาใจ ความถูกชะตา การพึ่งพาในเรื่องส่วนตัว แทนที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรและผลงานของลูกน้องแต่ละคนเป็นหลัก

ปฏิเสธที่จะแสดงความเสียใจ :

เจ้านายมักรู้สึกสูญเสียอำนาจถ้ายอมรับผิด แต่การทำเช่นนั้นยิ่งเป็นการแสดงให้ลูกน้องเห็นว่าผู้นำไม่ใส่ใจ ดังนั้นสิ่งที่เจ้านายควรทำ คือ กล่าวคำขอโทษและแสดงความเสียใจเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ทำให้อดีตผ่านไปและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้ใจลูกน้องมาก

อุปนิสัยที่เจ้านายวรละเว้นยังไม่หมดนะคะ
ยังมีอีก 5 อุปนิสัย ซึ่งจะนำมาบอกต่อในบทความหน้าค่ะ

เรียบเรียงโดย สาวออฟฟิศสุดเปรี้ยว

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก นิตยสาร Gourmet & Cuisine,evolllution.com

1,176 views


About Author