5 รูปแบบที่แตกต่างในการทำงาน

0

ในปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจการเข้าร่วมทำงานกับบริษัทต่างชาติกันมากขึ้น แต่หลายคนคงลืมไปว่า วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นหากต้องทำงานร่วมกับคนต่างชาติ เราควรเรียนรู้วัฒนธรรมในการทำงานของประเทศนั้นๆ ให้ดี เสียก่อนด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจะขอแนะนำรูปแบบการทำงานของแต่ละประเทศให้ค่ะ

อเมริกัน

ชาวอเมริกันเป็นชาติมหาอำนาจ มักจะมีระบบหรือแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลเร็ว ยึดตามหลักเหตุผล หรือการรายงานที่มีงานวิจัยรับรอง กล้าแสดงออก พูดจาตรงไปตรงมา มีความชัดเจนในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ดี คำแนะนำคือ เมื่อทำงานร่วมกับคนอเมริกัน จะต้องมีระบบการจัดการชีวิตที่ดี แยกชีวิตส่วนตัวออกจากการทำงานอย่างสิ้นเชิง มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน มีความรับผิดชอบงานที่ดี รู้จักสร้างสรรค์ เรียนรู้จากความผิดพลาดได้ดี

อังกฤษ

ชาวอังกฤษมีนิสัยในด้านการรักษามารยาทสังคมเป็นอย่างมาก จึงมักมีท่าทางสุภาพนุ่มนวล เห็นอกเห็นใจ ชอบสอน และตรงเวลามาก คำแนะนำคือ งานที่ทำควรมีความละเอียด รอบคอบสูง มีตารางเวลาชัดเจน และสามารถทำตามได้จริง ที่สำคัญควรแต่งตัวให้เรียบร้อยดูดีอยู่เสมอ

5-national-cultures-for-work-02

ญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ทำงานหนัก และทุ่มเทให้กับการทำงานมาก มีระเบียบแบบแผนกติกาชัดเจน ตั้งใจทำงาน มุมานะ เข้าอกเข้าใจลูกน้อง และดูอ่อนน้อม แต่มีความเด็ดขาดอยู่ภายใน และมักให้ผลตอบแทนที่ดี คำแนะนำคือ ต้องขยันและควรมีงานทำอยู่ตลอดเวลา มีใจจดจ่อจริงจังกับงาน และหากมีนัดหมายส่งงาน ควรส่งก่อนเวลา ที่สำคัญต้องสามารถจัดความสมดุลเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวได้ดี

ฝรั่งเศส

คนฝรั่งเศสโดยทั่วไปมักจะเป็นคน แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาทันทีอย่างเปิดเผย คิดอย่างไรพูดอย่างนั้น ไม่อ้อมค้อม เป็นผู้มีศิลปะและรสนิยมสูง ชอบแสวงหาความสะดวกสบาย กำหนดกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ไม่ค่อยจะยืดหยุ่น คำแนะนำคือ จะต้องกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าพูด กล้าวิจารณ์ ถึงแม้จะในด้านลบก็ตาม และถ้าได้รับเชิญ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร สำคัญหรือไม่ จะต้องมีการตอบรับหรือปฏิเสธการเชิญนั้นๆ เสมอ การไปเยี่ยมคนฝรั่งเศสโดยไม่บอกล่วงหน้า ถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก

เยอรมัน

เป็นคนตรงต่อเวลามาก ชอบแสดงความเห็นแบบตรงๆ เมื่อมีอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจ ใบหน้าจะแสดงออกมาตรงๆ ว่าโกรธ มีความเชื่อมั่นในตนเอง เต็มที่ ชอบวิถีชีวิตแบบตัวคนเดียว ยึดถือเรื่องการเข้าคิวตามลำดับ ชอบซักไซ้ข้อมูล และจัดการกับปัญหาโดยพุ่งเข้าชนปัญหา คำแนะนำคือ ต้องรักษาเวลานัดอย่างเคร่งครัด ดำเนินการประชุมไปตามหัวข้อที่กำหนดเอาไว้เมื่อเวลานัดมาถึง คนเยอรมันจะให้เวลาเต็มที่ในการให้คำปรึกษา สอบถามหรือหารือเป็นเรื่องๆ อย่างที่เรามักได้ยินจากปากคนเยอรมันเสมอๆ ว่า “ช้าๆ ค่อยทำเป็นเรื่องๆ ไป” และอย่าได้หวังว่าคนเยอรมันจะเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆ หลังจากที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว

เรียบเรียงโดย เด็กใหม่

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก prthai.com, blog.th.88db.com, dmc.tv

1,642 views


About Author

Kanchita Varitthinanon (Yui) A Senior Webmaster at Teleinfo Media Public Company Limited. Yui K Dev is an artist/talent in web development using WordPress with more than 12 years of strong experience in Web Design, E-Commerce and Business Management who love to keep walking, living simply and having some FUN!