รู้ให้ลึกจุดแข็งของ 10 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

0

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของประเทศในอาเซียนที่มารวมกันเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีอำนาจต่อรองกับคู่ค้ามากขึ้น สามารถนำเข้า – ส่งออกภายในอาเซียนได้เสรี ซึ่งวันนี้มีเกร็ดน่ารู้เรื่อง “รู้ให้ลึกจุดแข็งของ 10 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มาฝากนักลงทุนให้เป็นข้อมูลศึกษาก่อนที่จะเข้าไปลงทุน

ประเทศกัมพูชา : จุดแข็งของประเทศเพื่อนบ้านของไทยประเทศนี้ อยู่ที่ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และแร่ธาตุต่างๆ

ประเทศไทย : ประเทศไทยของเรามีจุดแข็งอยู่ที่มีแรงงานจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางโครงการเชื่อมโยงการคมนาคมด้านต่างๆ รวมทั้งยังเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมรายใหญ่ของโลก

ประเทศบรูไน : จุดแข็งของประเทศนี้อยู่ที่การส่งออกน้ำมัน และมีการสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน นอกจากนี้รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคน/ต่อปี ยังอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน

ประเทศพม่า : อีกหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยมีจุดแข็งอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย

good-point-AEC-002

ประเทศฟิลิปปินส์ : ประเทศนี้มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก แรงงานมีความรู้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ประเทศมาเลเซีย : ถือเป็นประเทศที่มีการสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับที่ 3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับที่ 2 ของเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร แรงงานมีทักษะ

ประเทศลาว : ประเพศเพื่อนบ้านประเทศนี้ จุดแข็งอยู่ที่การเมืองมีเสถียรภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำและแร่ชนิดต่างๆ

ประเทศเวียดนาม : มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 14 ของโลก นอกจากนี้ยังมีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร

ประเทศสิงคโปร์ : ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศในอาเซียน ที่ตั้งประเทศเอื้อประโยชน์ต่อการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเดินเรือ และเป็นประเทศที่รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคน/ต่อปี สูงที่สุดของอาเซียนและติดอันดับที่ 15 ของโลก

ประเทศอินโดนีเซีย : เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก จุดแข็งอยู่ที่มีทรัพยากรหลากหลายและจำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ

การศึกษาจุดแข็งของประเทศต่างๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
จะช่วยทำให้คุณตัดสินใจเลือกพื้นที่การลงทุนได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

เรียบเรียงโดย PatTaMa

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก www.thai-aec.com, y6ks2555.wordpress.com, phayao.mol.go.th

3,504 views


About Author