พาณิชย์กล่อมเอกชนทำแผนดันส่งออกโต 5%

0

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้หารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ถึงสถานการณ์การส่งออกในปี 59 โดยภาคเอกชนได้แจงแผนในการผลักดันการส่งออกให้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดเอกชนคาดการณ์ไว้ขยายตัวสูงสุดที่ 2.2% จากปี 57 เป็นสูงสุดในระดับ 3% ดังนั้นทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนกลับไปหารือในการผลักดันส่งออกขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 5% ใหม่ โดยรัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและการขยายตลาดสินค้า เบื้องต้นเอกชนรับปากที่จะกลับไปจัดทำแผนให้กระทรวงพาณิชย์รับทราบก่อนนำเสนอให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รับทราบต่อไป

“เอกชนบอกว่าการเพิ่มเป้าหมายส่งออกในปี 59 จาก 2.2% เป็น 3% นั้น ต้องการให้รัฐบาลเร่งขายข้าวในสต็อกรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) เพิ่มขึ้นเพราะยังมีหลายตลาดที่สนใจข้าวไทยรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรทั้งข้าว มันสำปะหลัง ยางพาราและปาล์มน้ำมันหากสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็จะช่วยผลักดันยอดการส่งออกในภาพรวมให้ดีขึ้นได้”

นอกจากนี้ทางภาคเอกชนเสนอที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร. ในแต่ละประเทศที่จะไปเจาะตลาด เพื่อนำข้อมูลจากการประชุมของกกร. มาประเมินสถานการณ์การลงทุน, การค้า,การทำตลาดสินค้าและปัญหาต่างๆ ในการนำเสนอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก โดยการตั้งกกร.เน้นกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีเป็นหลักก่อน เพราะตลาดเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการจะเร่งการส่งออกให้เติบโตในตลาดนี้ส่วนสถานที่เบื้องต้นน่าจะใช้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ในประเทศนั้นๆ

ที่มา เดลินิวส์en.wikipedia.org

1,116 views


About Author