กระทรวงอุตฯ ยกทัพเอสเอ็มอีไทยบุกจีน

0

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสมาคมการค้าและการลงทุนอาเซียนสากลว่า ได้หารือความพร้อมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (เอสเอ็มอี) ที่ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าที่ประเทศจีน ช่วงเดือนพ.ค. เมืองฟู่โจว และเมืองชิงไห่ และเดือนก.ค. ในเมืองหลานโจว เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีเรียนรู้ประสบการณ์ค้าขายกับต่างประเทศ พัฒนากระบวนการผลิตและธุรกิจของตัวเองให้เข้มแข็ง รู้จักวางแผนการทำการตลาด ขยายช่องทาง ทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้น อยู่รอดในภาวะการแข่งขันสูง และเศรษฐกิจชะลอตัว

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สถาบันการอาหาร สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะร่วมกันคัดเลือกเอสเอ็มอีที่เข้าหลักเกณฑ์ประมาณ 15-20 ราย เพื่อนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปออกบูธแสดงสินค้า โดยจะให้คำแนะนำและสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการออกบูธเป็นหลัก ซึ่งยังมีแผนออกงานจัดแสดงสินค้าในประเทศอื่นโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่ยังมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับ เช่น อาหารสำเร็จรูป อาหารฮาลาล เครื่องดื่ม สินค้าเกษตรแปรรูป และเครื่องสำอาง”

สำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือเอสเอ็มอีในกลุ่มฟื้นฟูกิจการ (เทิร์น อะราวด์) ขณะนี้ได้คัดเลือกครบตามเป้าหมาย 7,000 รายแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาวิเคราะห์ และแยกแยะปัญหาออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อวางแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมตรงจุดให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว

ที่มา www.dailynews.co.th/economic/393035

3,597 views


About Author