ประกาศ 3 เขตท่องเที่ยวหนุนสร้างรายได้

0

รายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ราชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว หรือคลัสเตอร์ท่องเที่ยว 3 พื้นที่ คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ ปี 55-59 ที่เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นกลุ่มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความสัมพันธ์ และช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

สำหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 3 พื้นที่นั้น เริ่มจากเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย เขตท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย โดยมีจังหวัดสุโขทัยเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตการท่องเที่ยว

ส่วนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย เขตท้องที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย โดยมีจังหวัดหนองคายเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตการท่องเที่ยว

สุดท้ายเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ประกอบด้วย เขตท้องที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตการท่องเที่ยว

ที่มา เดลินิวส์

4,987 views


About Author