รมว.อุตสาหกรรม ดันไทยเป็นฮับอุตสาหกรรมชีวภาพของโลก

0

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ไทยตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ  (ไบโอ ฮับ) ของโลก เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ เช่น มันสำปะหลัง ไทยผลิตและส่งออก เป็นอันดับ 1 ของโลก ,ยางพารา เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก , ข้าวและน้ำตาล เป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลก , ปาล์มน้ำมัน เป็นผู้ผลิตอันดับ 3 ของโลก  และอุตฯชีวภาพ ถือเป็นอุตฯ ใหม่ ที่รัฐบาลเร่งดึงดูดการลงทุนในไทย จากประเทศเป้าหมาย เช่น   เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

“ตอนนี้ประเทศไทย กำลังส่งเสริมใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาต่อยอดอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ ได้แก่ พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สารสกัดจากธรรมชาติ รวมถึงต่อยอดไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตฯ ชีวภาพของไทย”
นอกจากนี้ไทยต้องสร้างจุดแข็งมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาให้ไทยเกิดศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างขนาดการผลิตที่คุ้มค่า โดยดำเนินการด้านต่างๆ เช่น ด้านการเชื่อมโยงวัตถุดิบสู่ภาคอุตสาหกรรม , ด้านการส่งเสริมการลงทุน มีการปรับปรุงมาตรการภาษีและสิทธิประโยชน์จูงใจ ,ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เช่น แลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จัดสรรเงินทุนให้หน่วยงานวิจัย  และด้านการตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพและพลังงานชีวภาพมีราคาสูง โดยช่วงแรกภาครัฐ จะช่วยสนับสนุนผ่านกองทุนฯ เช่น กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรืองบประมาณอุดหนุน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้บริโภค
ที่มา www.dailynews.co.th/economic/509801

5,633 views


About Author