กระทรวงการคลังเร่งทำแผนภาษีส่ง “สมคิด” สิ้นปีนี้

0

นายสมชัยสัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปภาษี เปิดเผยว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เสนอแผนปฏิรูปภาษีทั้งหมดภายในเดือน ธ.ค.นี้ โดยจะมีรายละเอียดของภาษีต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการภายในปี 59  ซึ่งจะกำหนดเวลาให้มีผลบังคับใช้อย่างมีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเศรษฐกิจ โดยสาระสำคัญที่กระทรวงการคลังจะเสนอได้แก่ การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนกรมสรรพสามิตจะมีการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้อาจยกเลิกจัดเก็บภาษีบางตัวที่ไม่จำเป็น เพื่อลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับลดภาษีบุคคลธรรมดา โดยจะปรับลดอัตราจัดเก็บจากสูงสุด 35% ให้ลดลงเพื่อจูงใจผู้เสียภาษีเข้ามาในระบบ ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีนอกจากนี้จะมีการเพิ่มค่าใช้จ่าย จากเพิ่ม 40% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ให้เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามจะพิจารณาอย่างเข้มงวดในการหักลดหย่อนภาษี โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคซึ่งจะพิจารณาว่าควรจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่ หลังจากพบว่าไม่มีการบริจาคจริง แต่นำมาหักลดหย่อนภาษีทำให้รัฐสูญเสียรายได้ ซึ่งหากจะให้มีการหักค่าบริจาคต่อไป กรมสรรพากรต้องตรวจสอบได้ว่าผู้นำมาขอลดหย่อนนั้นมีการบริจาคจริง

นอกจากนี้การปฏิรูปภาษีจะเสนอให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บ โดยให้นิติบุคคลทำบัญชีเดียวเริ่มดำเนินการระบบใช้จ่ายผ่านอิเล็กทรอนิกส์(อี-เพย์เม้นท์) ให้สามารถหักการเสียภาษีได้ทันทีรวมถึงการติดตามจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งกรมสรรพากรและกรมศุลกากรต้องร่วมมือกันโดยในส่วนของกรมศุลกากร หากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องดูแลจัดเก็บภาษีนำเข้าให้ได้ขณะที่กรมสรรพากรดูแลลูกค้าออนไลน์ในประเทศตรวจสอบรายได้เพื่อจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง

“แผนการปฏิรูปภาษีจะเสนอเรื่องการแก้ไขกฎหมายต่างๆเพื่อการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งดำเนินการไปแล้ว เช่นการแก้กฎหมายสรรพสามิตให้เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีที่ใช้จากราคาหน้าโรงงานหรือสำแดงนำเข้า มาเป็นราคาขายปลีก ด้านกรมศุลกากรแก้กฎหมายเพื่อสนับสนุนการค้ามากขึ้นโดยจะลดรางวัลสินบนและนำจับ”

สำหรับแผนปฏิรูปภาษีจะยึด4 ด้าน คือ ทำให้เกิดความเป็นธรรมของผู้เสียภาษี เพิ่มขีดความสามารถของประเทศทำให้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย เพื่อรองรับเศรษฐกิจในอนาคตที่จะต้องมีรายจ่ายจากด้านสังคม ทั้งการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่จะเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ส่วนรายได้ปีงบประมาณ 59 วงเงิน 2.35 ล้านล้านบาทในจำนวนนี้เป็นรายได้จากภาษี 90% เชื่อว่าจะทำได้ตามเป้าหมายส่วนหนึ่งจะมีเงินจากการประมูล 4 จี ประมาณ 80,000ล้านบาท ที่จะส่งเข้าคลังมาเป็นรายได้แผ่นดินในปีงบประมาณนี้

ที่มา www.dailynews.co.th,www.smartplanning101.com

1,300 views


About Author