‘อคส.’ยันขนย้ายข้าวเสื่อมทำรัดกุม เริ่มดำเนินการลอตแรก640ตัน มั่นใจไม่กลับเข้ามาสู่ผู้บริโภค

0

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า จากการดำเนินการติดตามควบคุมและกำกับดูแลในการขนย้ายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล เข้าสู่อุตสาหกรรม ของผู้ชนะประมูล คือ บริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด จากต้นทาง (คลัง อคส.) ไปยังปลายทาง (โรงงาน) ตอนนี้เริ่มดำเนินการขนย้ายลอตแรก 640 ตันแล้ว ซึ่งยืนยันว่าการดำเนินงานมีความเข้มงวดและรัดกุมอย่างมาก

ทั้งนี้เพราะมีการติดตามตั้งแต่กระบวนการขนย้ายข้าว การตรวจสอบประวัติผู้ขับขี่รถบรรทุก การขนข้าวขึ้นบรรทุก การคลุม และปิดผนึกผ้าใบ การชั่งน้ำหนัก การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อบันทึกภาพการขนย้ายข้าวและเคลื่อนย้ายข้าวจากสถานที่เก็บไปสู่กระบวนการผลิต การติดตามการเดินทางของรถบรรทุก เพื่อดูแลการขนย้าย ให้เป็นไปตามแผนของ อคส. โดยในการดำเนินงานไม่พบ ความผิดปกติ ทั้งในเรื่องการขนย้าย หรือปริมาณข้าว แต่อย่างได จึงอยากให้ประชาชนมั่นใจว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และข้าวทั้งหมด จะไม่กลับมาสู่ผู้บริโภคอย่างแน่นอน

โดยบริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด ได้เซ็นสัญญาซื้อข้าว จากรัฐบาลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 จำนวน 10,000 ตัน ชำระเงินแล้วในจำนวน 5,000 ตัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จะชำระเงินในส่วนที่เหลืออีก 5,000 ตัน มีกำหนดขนย้ายข้าว 10,000 ตัน ให้แล้วเสร็จวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และในวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัทดังกล่าวจะต้องเซ็นสัญญาซื้อข้าวในส่วนที่เหลือและขนย้ายให้แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นข้าวในคลัง อคส. 17,000 ตัน มูลค่า 91 ล้านบาท และที่เหลือเป็นข้าวในคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สำหรับการขนย้ายพบว่ามีปัญหาเล็กน้อยเรื่องคุณภาพเครื่องชั่งของบริษัทดังกล่าวที่อาจจะต้องตรวจเช็ค เพราะมีการอ้างว่าได้รับปริมาณข้าวคลาดเคลื่อนไปบ้าง

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการขนย้ายข้าวจากโกดังไปยังโรงงาน และการติดตามดูแลการผลิตในโรงงาน คณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการข้าว(นบข.) ได้ตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อติดตามดูแลแล้ว จึงขอยืนยันว่ารัฐทำงานอย่างเข้มงวด ส่วนที่มีกรณีว่าบริษัทที่ประมูลข้าวเสื่อมไปได้จะคุ้มค่า หรือไม่ เชื่อว่าบริษัทผู้ประมูลประเมินแล้วว่าข้าวที่ประมูลได้สามารถนำไปประโยชน์ได้จริง

ส่วนในด้านของบริษัท สินไชยศรี จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ชนะการประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558 แต่ไม่มาลงนามทำสัญญาซื้อขายตามกำหนดตามทีโออาร์ จะต้องโดนยึดหลักประกัน และจะไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลข้าวของรัฐบาลได้อีก เพราะไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข

สำหรับการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวนั้น ยืนยันว่าบัญชีโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้หาย และอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ชัดเจน เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปทางบัญชี เนื่องจากปริมาณข้าวและบัญชีมีจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการรวบรวม เบื้องต้น อคส.จะดำเนินการตรวจเช็คบัญชีต่างๆ ว่าอยู่ตรงส่วนใดบ้าง เพื่อรวบรวบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จากนั้น จะส่งให้กระทรวงการคลังต่อไป

ที่มา http://www.ryt9.com/s/nnd/2359278

638 views


About Author