หนุนไทยจับมือสิงคโปร์ ดันธุรกิจแฟชั่น อาหาร เฟอร์นิเจอร์ เข้าตลาดโลก

0

เหลือเวลาไม่ถึงปี ไทยจะเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC” ซึ่งถือเป็นโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆ ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น ดังนั้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – ภาคเอกชน จึงหนุนให้ธุรกิจไทยในกลุ่มสินค้าแฟชั่น สินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ในโรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล และสินค้าอาหาร จับมือกับภาคธุรกิจสิงคโปร์ เพื่อขยายตลาดการค้าให้กว้างขึ้น

นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่ม กล่าวในการเสวนา “Focus Singapore : มองลอดช่อง ส่องตลาด” ว่า “ประเทศสิงคโปร์มีระบบการทำงานที่เป็นสากล มีความเป็นมืออาชีพสูง และมีเครือข่ายการค้าไปทั่วโลก ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทยจับมือร่วมทำธุรกิจได้ ก็เป็นทางลัดในการกระจายสินค้าไปในตลาดโลก ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมก็สามารถร่วมดำเนินธุรกิจได้ไม่ยาก โดยในเบื้องต้นควรจะเข้าไปสอบถามสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ประจำสิงคโปร์ ให้ช่วยแนะนำตัวแทนจำหน่ายที่เหมาะสมกับสินค้าที่จะขาย ซึ่งสัดส่วนการแบ่งผลกำไรส่วนมากจะอยู่ในระดับ 30 – 40% ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม เพราะมีต้นทุนการทำตลาด และบริหารจัดการสูงพอสมควร”

Singapore-food-fashion-export-002.jpg
สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้าไปเปิดตลาดในประเทศสิงคโปร์ ในขั้นแรกควรจะเข้าไปสำรวจตลาด หรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อที่จะปรับปรุงรูปแบบสินค้าหาช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะกับตลาด จากนั้นก็จะต้องหาตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แลหาช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งจะต้องจดลิขสิทธิ์ตราสินค้า และปรับปรุงธุรกิจให้มีมาตรฐานระดับสากล รองรับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การจัดทีมงานขยายตลาดต่างประเทศโดยตรง

นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความโปร่งใสในการทำธุรกิจอันดับที่ 5 ของโลก จาก 176 ประเทศ มีกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมและให้สิทธิประโยชน์กับนักธุรกิจต่างชาติในการลงทุนเท่าเทียมกับนักลงทุนในประเทศ โดยสามารถลงทุนได้ 100% และยังให้อิสระในการเงินตราระหว่างประเทศและผลกำไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศได้

เรียบเรียง Pattama
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, www.dailyfinance.com, www.wineaustralia.com

521 views


About Author