กระทรวงอุตฯ เร่งตั้งสถาบันวิจัยอ้อย ยกระดับน้ำตาลไทย

0

เกษตรกรชาวไร่อ้อยเตรียมยิ้มได้เลย ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เห็นชอบในหลักการจัดทำโครงการศึกษาวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิต การใช้ และการจำหน่ายอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เมื่อศึกษาสำเร็จจะจัดตั้ง “สถาบันสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาล”

“นายอาทิตย์ วุฒิคะโร” รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า “ตามกฎหมาย พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่มาตรา 23(1) กำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา แต่จนถึงปัจจุบันกฎหมายใช้มาถึง 30 ปี แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้นจะต้องตั้งสถาบันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้แนวคิดการจัดตั้งสถาบันสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาล จะกำหนดให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดการรวมศูนย์ เพราะปัจจุบันมีหลายหน่วยงานดำเนินการแต่เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ มีบางหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน โดยหน่วยงานที่ดำเนินการประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนส่งเสริมการสิจัย สถาบันการศึกษา และเอกชน ซึ่งทั้งหมดต่างมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Sugar-export-001

จากการศึกษาพบว่าจุดอ่อนของงานวิจัยอ้อยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย เกิดจาก 5 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1.ขาดองค์กรหลักในการดำเนินการ 2.ขาดยุทธศาสตร์งานวิจัย 3.ขาดการเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆ 4.ขาดนักวิชาการด้านการวิจัย และ 5.ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง”

การจัดตั้งสถาบันสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลมีความจำเป็นเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เกิดความยั่งยืน แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลก และผู้ผลิตอันดับ 4 ของโลก แต่ในระยะยาวอาจเกิดปัญหาเพราะอ้อยเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทั่วโลกต้องการและหลายประเทศเริ่มสนับสนุนให้ปลูกมากขึ้น

โดยแหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “หากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยไม่เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ความสามารถทางการผลิตลดลง เพราะปีนี้น้ำตาลที่ผลิตได้ต่อตันไร่อยู่ที่ 109 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ถือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์แล้ว แต่หากเทียบกับประเทศผู้ผลิตสำคัญอย่าง บราซิล อินเดีย และจีน พบว่าต่างผลิตน้ำตาลได้สูงถึง 130 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ดังนั้นไทยควรผลิตให้ได้ถึง 120 กิโลกรัมต่อตันอ้อยจึงจะแข่งขันในตลาดโลกได้”

เรียบเรียงโดย Pattama

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ, ภาพจาก www.agricorner.com, eathealthystayhealthy.wordpress.com

2,335 views


About Author