Browsing: สำนักงาน

สำนักงาน
0 4 ตัวช่วยสร้างงานเด่นที่ผู้บริหารควรรู้

“บุคลากร” เป็นทั้งกำลังมันสมองและกำลังแรงงานที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

สำนักงาน
0 การทำงานเป็นทีม มีผลต่อองค์กรอย่างไร

ในแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ต่างก็ต้องมีเรื่องของการทำงานเป็นทีมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น เพราะนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีให้บริษัทแล้ว ยังจะเป็นการช่วยสร้างประสิทธภาพให้แก่องค์กรอีกด้วย

สำนักงาน
0 TV Line ค่ายิ่งสูง ยิ่งคมชัด สำนักงานยิ่งปลอดภัย

เปิดทีวีมาเจอข่าวโจรขึ้นสำนักงานกวาดทรัพย์สินมีค่าไปเกลี้ยง เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองจริงไหมคะ ดังนั้นการติดตั้งกล้องวงจรปิด จึงถือเป็นการป้องกันที่ช่วยทำให้ปลอดภัยได้

สำนักงาน
0 7 คำถาม ก่อนที่คณจะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไฮเทค สำหรับสำนักงาน

ความจริงออฟฟิศอาจจะมีแค่เครื่องปรินเตอร์เครื่องเดียวก็แล้วสำหรับงาน หากบริษัทคุณคือบริษัทเล็กๆ ที่มีระบบการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก แต่สมัยนี้ก็รู้อยู่ว่าเป็นยุคของโลกไอที บางครั้งการมีอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ เข้ามาช่วยก็อาจช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทได้

สำนักงาน
0 5 รูปแบบที่แตกต่างในการทำงาน

ในปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจการเข้าร่วมทำงานกับบริษัทต่างชาติกันมากขึ้น แต่หลายคนคงลืมไปว่า วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน

1 9 10 11