TMC ร่วมพัฒนาศักยภาพ SMEs กับ สสว.

0

Print

TMC ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาศักยภาพบนพื้นฐานการสร้างนวัตกรรมใหม่และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมคณะผู้บริหาร สสว. และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  รวม 32 องค์กร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

2,411 views


About Author