งานเทศกาลประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์

0

งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2557  ซึ่งตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 และจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์
และเชิญชมการออกร้านแสดงสินค้า นำสินค้าแุปโภค บริโภค ของกินของใช้ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป อีกทั้ง ปาเป้า บิงโก และการละเล่นอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย พบกับร้านค้าที่มาจัดจำหน่ายสินค้า จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP (ก่อนงาน 9 วัน หลังงาน 5 วัน รวม 23 วัน 23 คืน)

  • งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จะจัดงานระหว่างวันที่ 3 -11 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ รวม 9 วัน 9 คืน
  • ส่วนการออกร้านแสดงสินค้า จะมีตั้งแต่วันที่  25 ตค. – อาทิตย์ที่ 16 พย. 2557 (ก่อนงาน 9 วัน หลังงาน 5 วัน รวม 23 วัน 23 คืน)
428 views


About Author