Browsing: อุตสาหกรรมชีวภาพ

รมว.อุตสาหกรรม ดันไทยเป็นฮับอุตสาหกรรมชีวภาพของโลก

0

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ไทยตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ  (ไบโอ ฮับ) ของโลก เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ เช่น มันสำปะหลัง ไทยผลิตและส่งออก เป็นอันดับ 1 ของโลก