Browsing: อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประกาศ 3 เขตท่องเที่ยวหนุนสร้างรายได้

0

รายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ราชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว หรือคลัสเตอร์ท่องเที่ยว 3 พื้นที่ คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง